postheadericon Procedura eksmisyjna do poprawki

W Dzienniku Ustaw 16 listopada został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. akt K 19/2006, w którym Trybunał orzekł, że przepis art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji, a ponadto w [...]

postheadericon Przedsiębiorstwo jednego małżonka a proces rozwodowy

Problem ma duże znaczenie praktyczne. Bardzo często zdarza się, że małżonkowie mają w majątku wspólnym jakąś nieruchomość, która jest jednak wykorzystywana wyłącznie przez jednego z nich na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wszystko jest dobrze, dopóki małżonkowie się zgadzają. Gorzej, gdy zaczyna się niezgoda i dochodzi do procesu o rozwód. Dochody z działalności gospodarczej [...]